Kompetensutveckling

Coachning för grupper. Upplägg efter behov och önskemål. I programmet får du tillgång till verktyg som stärker din självkännedom. Din självinsikt ökar och du får nya tankar och sätt att se på dig själv.

Affärsutveckling

Mer info kommer snart

Konsulting

Gratis prova på-samtal

Du har alltid möjlighet till ett första kostnadsfritt prova på-samtal om 60 minuter. Därefter bestämmer du dig för om du vill fortsätta. Då får du ta del av en coachöverenskommelse och vi upprättar ett avtal. Uppdraget anpassas individuellt.

Prova på

Coachning

Coachning används när du behöver förändra något i ditt privata eller yrkesmässiga liv. Här fördjupas din självkännedom och du får verktyg till att stärka din självkänsla. Tillsammans tar vi fram det bästa i dig, vi ser problem som utmaningar och en chans till utveckling.

  • Inspiration och energigivande samtal
  • Positiv förändringsprocess
  • Kvalitetssäkring
  • Att lyfta blicken mot högre och nya mål

Kundreferenser